Gebelikte Meme Kanserinin Tedavisi Varmıdır

Gebelikte Meme Kanserinin Tedavisi Varmıdır?

Halk arasında gebeliğin, meme kanserinden koruduğu yönünde yanlış bir algı mevcuttur. Meme kanserinin gebelikte de görülebileceği halk arasında akla gelmemesi yüzünden zaman kaybetme algısından uzaklaşıp doktora başvurmada gecikmelerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Unutulmamalıdır ki gebelikte ele gelen kitlelerin büyük bir bölümü kanser değil memenin diğer iyi huylu hastalıklarıdır. Bu yüzden endişe ve korku doktora başvurmakta gecikmeye sebep olmamalıdır.

Sanılanın aksine gebelikte meme kanseri en sık görülen kanser tiplerinden birisidir.

Gebelikte görülen meme kanserinde tanı amaçlı kullanılabilecek ve bebeğe zarar vermeyen iki ayrı yöntem vardır. Bunlardan birisi zaten bebeğin takibinde de kullanılan ultrasondur. Ultrason, radyasyon içermeyen bir yöntem olduğu için gebelikte kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İkinci bir yöntem de MR’dır. Yine aynı şekilde MR’da radyasyon içeren bir tetkik değildir ve gebelikte görülen meme kitlelerinin tanısında ve değerlendirilmesinde kullanılmasında herhangi bir sakıncası yoktur.

Bilinenin aksine gebelikte memenin veya koltuk altındaki görülen kitlelerin, anne karnındaki bebeğe zarar vermeden güvenli bir şekilde ince veya kalın iğne biyopsileri alınarak tetkikleri kolaylıkla yapılabilmektedir.

Gebelikte Meme Kanseri Tanısı Alan Her Hastada Gebeliği Sonlandırmak Şart Mıdır?

Gebelik ve kanser denildiğinde akla gelen ilk soru budur. Çünkü anne olmanın verdiği hassasiyet ile gebe kadınlar ilk olarak çocuklarına gelecek zararı düşünmekte ve bu yüzden gerginlik ve kaygıları gebe olmayan kadınlardan çok daha fazla olmaktadır. Anne adayı olan hastalarda meme kanserinin tedavisi için bebeğe zarar vermeden tedavi etme seçenekleri bulunmaktadır. Özellikle gebeliğin 2. Döneminde (2.trimestır) yani 12. haftadan sonra kemoterapi verilmesinin dahi bebeğe zarar vermediğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Yine aynı şekilde özellikle gebeliğin 2. dönemi ve sonrasında meme kanseri tedavisi için ameliyatlar oldukça güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Gebelikte tanısı konulan meme kanserinde radyoterapinin (ışın tedavisi) bebeğe zarar verip vermeyeceği ile ilgili henüz tıbbi kurullar tarafından kesin olarak alınmış bir karar birliği bulunmamaktadır.