Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Meme kanserinde tedavinin başarı şansını etkileyen ilk faktör kanserin ne kadar erken tanı aldığı ile doğru orantılıdır.

Meme kanserinin erken tanısı ile birlikte; son yıllarda tedavisine yönelik kaydedilen önemli bilimsel gelişmeler ve hedefe yönelik yeni tedavi seçenekleri sayesinde meme kanserinin tamamen yok edilmesine yönelik önemli bir adım olmuştur.

Meme kanserinin asıl önemli bölümünü cerrahi tedavi oluşturuyor. Meme kanserinin tedavi süreçlerinde kullandığımız birden çok alternatifimiz vardır. Bunlardan biri memenin korunduğu yada alındığı cerrahi ameliyatlar, bir tanesi antineoplastik denilen kanser hücrelerinin çoğalmasına karşı verilen kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi, bir diğeri de radyoterapi (ışın tedavisi) ve hormonoterapilerdir.

Bunlardan hangi tedavi şekli ile sürece başlanacağı ve hangilerinin kombine yada sırayla kullanılacağı ise hastanın yaşı, menapoz durumu, tümörün özellikleri, hormon reseptörlerinin değerlendirilmesi sonrasında belirlenir.

Yine meme kanserinde tedavi protokülüne için karar sürecinde kullanılan diğer yöntemler de mamografi, meme USG, meme MR ve PET CT gibi görüntüleme araçlarıdır. Hangi meme kanseri hastamıza hangi tedavinin uygulanacağı ciddi tecrübe, bilgi ve birikim gerektiren bir karar mekanizmasıdır. Meme kanserinin tedavisi bu çok sayıda parametrenin, alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından multidisipliner tümör konseylerinde aldıkları ortak kararlarla belirlenir.

Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri;

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi meme kanserinin tedavisinde hastanın durumuna göre eğer mümkünse öncelikli amaç tümörün çıkarılmasıdır. Eğer hastanın koltuk altı lenf nodlarına da yayılım göstermiş ise cerrahi ile bu bezlerin tümü de alınabilir.

Mastektomi:

Tümörlü doku ile birlikte memenin tamamının alınması işlemidir. Mastektomi işlemi sırasında yada daha sonraki dönemde hastaya meme slikon protez uygulanması da sağlanabiliyor.

Mastektomi ameliyatı kendi içinde de 3’e ayrılır;

Basit Mastektomi: Bu cerrahi yöntem, tüm mememin çıkarılması işlemidir. Meme uçları dahil olmak üzere tüm meme alınır , meme altındaki kas dokuları, koltuk altı lenf nodları alınmaz bu yöntemle. Bu yöntem artık çok tercih edilen bir yöntem değildir.

Cilt Koruyucu Mastektomi: Bu yöntem meme dokusunun boşaltıldığı ve cilt dokusunun bırakıldığı bir yöntemdir. Meme ucu ve meme çevresine dokunulmadan bırakılır. Bu işleme genel olarak “cilt koruyucu mastektomi” diyoruz.

Radikal Mastektomi: Bu cerrahi yönteminde tüm meme beraberinde koltuk altı bezleri ve göğüs duvarındandaki kaslar da alınır. Radikal mastektomi eskiden sık kullanılan bir yöntemdia ancak yeni tekniklerin gelişmesi ve meme kanserinin erken teşhisi ile birlikte kullanım ihtiyacı azaldı.

Meme Koruyucu Cerrahi:

Meme kanseri, zaman kaybetmeden erken teşhis edildiğinde genelde, memenin sadece kanserden etkilenmiş alanı çıkarılır. Ancak buna cerrah hastanın durumuna, tümörün büyüklüğüne, yayılımına göre karar verir.

Meme koruyucu cerrahi yapılmış olan meme kanserli hastalara radyoretapi (ışın tedavisi) uygulanır. Meme kanserinde cerrahi tedaviden sonra nüksü azaltmak ve ana tedaviye destekliyici olarak adjuvan kemoterapi verilebilir. Eğer kemoterapi veriliecek ise radyoterapi ötelenir.

Lenf Bezi Cerrahisi:

Eğer koltuk altı lenf nodlarında kanserli hücrelerin var olup olmadığı meme kanserinni evrelendirilmesi ve tedavi prokolünün belirlenmesi açısından önemlidir. Lenf bezlerinde kanser tespit edilmişse o zaman vücudun diğer bölgelerine de yayılmış olma ihtimali yüksektir. Bu sebeple yayılımın olup olmadığının belirlenmesi için koltuk altı lenf nodlarından bir yada bir kaçı cerrahi ile çıkarılarak incelenip kanserli hücre olup olmadığına bakılması amaçlı yapılan cerrahidir

Radyoterapi (ışın) Tedavisi

Burada amaç meme kanseri tanısı almış hastanın cerrahiden sonra uygulanan ışın tedavisi ile kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca meme kanseri nüksünü önlemek, cerrahiden sonra kalan meme dokusunun korunması ve meme koruyucu cerrahi yapılan hastalara uygulanır.

Meme Kanserinde İlaç Tedavileri

  • Kemoterapi

Meme kanserinde belirlenen hücrenin özelliklerine göre bir veya birkaç farklı ilacın hastaya belirli periyodlarla damar yolundan verilmesi işlemidir. Bazı özel durumlar dışında genellikle cerrahi sonrası uygulanır. Bazı özel durumlarda (metastatik meme kanseri, lokal ileri meme kanseri gibi bazı cerrahi uygulanmayan hastalarda) cerrahi öncesi ilk tedavi seçeneği oluyor.

  • Akıllı İlaç Tedavileri

Yakın geçmişte bir çok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de sadece klasik kemoterapi ilaçları ve hormonoterapi dışında seçenekler yoktu. Aslında tedavinin başarısını arttırmak için meme kanseri de kişiye özel tedavi tedavi oluşturulması gereken bir hastalık. Nihayet günümüzde kişiye özel tedavi stratejilerinin geliştirilebileceği alternatifli hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve hormonal tedavi ilaçları ile artık daha başarılı tedavi sonuçları elde etmek mümkün hale geldi.

  • Hormon Terapi Tedavileri

Meme kanserli hastaya bu tedaviyi vermekteki amaç kadınlık hormonlarına duyarlı olan bu hastalıkta hormon miktarını azaltmak amaçlanmaktadır. Çünkü östrojene duyarlı olan bazı kanser hücreleri daha hızlı büyüyerek çoğalır. Hormonoterapi ile östrojen hormonunun azaltılması hedeflenerek meme kanserini gelişmesi önlemek amaçlanır.